Lifestyle

Bani în plus pentru acești români în fiecare lună. E vestea momentului, cum poți primi 719 lei de la stat


Anunțul momentului pentru acești români! În fiecare lună, poți primi 719 lei din partea statului român, dacă îndeplinești unele condiții. Iată ce trebuie să știi.

Vestea momentului pentru acești români

Guvernul României oferă sprijin financiar pentru anumite categorii de români. Statul prioritizează familia și grija față de copii, astfel că fiecare familie cu cel puțin un copil va primi un stimulent financiar important. Suma este semnificativă și pentru a beneficia de ea, trebuie să îndeplinești anumite condiții.

Suma de 719 lei, pe care familiile cu copii din România o primesc pe 10 iunie, reprezintă un ajutor financiar pentru creșterea minorilor. Banii sunt livrați prin metodele deja cunoscute, fie prin poștă, fie prin transfer bancar.

De regulă, familiile care beneficiază de acest stimulent financiar primeau banii pe 8 ale fiecărei luni. Deși data de virare sau ridicare rămâne aceeași, în unele luni pot apărea excepții.

Spre exemplu, dacă data de 8 pică în weekend sau în zile nelucrătoare, cum a fost în iunie, plata este reprogramată. Așadar, ridicarea sau virarea banilor se va efectua în prima zi lucrătoare de după aceste excepții. În iunie, suma e virată luni, pe 10.

Cum poți primi 719 lei de la stat

Beneficiarii acestei alocații de 719 lei sunt copiii din România care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Totodată, tinerii peste 18 ani, care urmează o formă de învățământ liceal sau profesional, iau alocație până la terminarea studiilor.

După majorare făcută de statul român, alocația pentru copii a crescut de la 256 de lei la 292 de lei. Alocațiile pentru copiii cu vârste sub 2 ani sau peste 2 ani cu dizabilități sunt mult mai mari, majorându-se de la 631 de lei la 719 lei.

Ce acte trebuie să depui

Pentru a lua aceste alocații, părinții trebuie să depună următoarele acte:

 • OPIS DOCUMENTE – se va completa de către solicitant în ordinea listei de documente de mai jos doar cu documentele corespunzătoare situației dvs. numerotând paginile.
 • Cerere tip pentru acordarea alocației de stat pentru copii completată şi semnată de către reprezentantul legal al copilului și de către celălalt părinte(original);
 • Act de identitate solicitant (copie);
 • Pentru plata în cont bancar dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă (anexa banci agreate).
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, copie (faţă verso);
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul (copie);
 • Act de identitate celălalt părinte sau reprezentant legal al copilului (copie);
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul – (copie);

Alte documente de stare civilă/ actele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:

 • Livretul de familie (copie);
 • Actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor, în cazul în care acesta din urmă nu are capacitate deplină de exerciţiu (copie);
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei (copie): hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ, hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului, dispoziţia directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, după caz, hotărâre judecatorească, pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă, dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei, actul de deces al unuia dintre părinţi.
 • Alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale.Sursa

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button